Samen werken aan werkgeluk als je slechthorend bent. Een leuke baan die past bij je mogelijkheden. Ik ben er trots op dat ik vanuit mijn bedrijf Kunst van het Mogelijke samen met Maatwerkbanen bijdraag aan succesvol passend werk vinden en behouden door begeleiding van mensen die slechthorend zijn met een doelgroepregistratie en hun (potentiële) werkgevers.

Wat is Maatwerkbanen?

Maatwerkbanen is het startpunt voor mensen met een doelgroepregistratie van UWV. Een platform dat mensen die meer moeite hebben werk te vinden en te houden ondersteunt naar een duurzame en leuke baan. Het is een innovatief platform dat werkzoekenden, werkgevers, gemeenten, scholen en re-integratiebedrijven met elkaar in contact brengt.

Maatwerkbanen: ontwikkeld en onderhouden vanuit de doelgroep

Maatwerkbanen is ontwikkeld door mensen vanuit de doelgroep en wordt onderhouden door mensen vanuit de doelgroep. Voor en door de doelgroep is waar Maatwerkbanen dan voor staat. Het belangrijkste streven is om mensen met een doelgroepregistratie te begeleiden naar passende banen en hen samen met hun partners in Nederland op alle vlakken de nodige ondersteuning te bieden. Dat iedereen kan meedoen is essentieel voor mensen, werkgevers en de hele samenleving!

Slechthorend zijn komt heel vaak voor

In Nederlands zijn er ruim 1,5 miljoen mensen die minder horen. Slechthorendheid komt boven de 40 jaar zelfs voor bij 1 op de 8 mensen. Toch wordt het niet altijd herkend, want symptomen als miscommunicatie, zich terugtrekken uit sociale interactie, vermoeidheid en overbelasting worden vaak niet gekoppeld aan de onderliggende oorzaak: slechthorendheid.

Toch ontbreekt informatie over werk met werkgeluk als je slechthorend bent vaak, ik denk graag mee

Slechthorendheid betekent vaak moeite met meedoen omdat je wel hoort, maar regelmatig niet verstaat. Voortdurend alert zijn om niets te missen en onzeker omdat je minder hoort. Omdat mensen met gehoorverlies zelf niet altijd de kennis hebben over alle mogelijkheden voor goed functioneren en samenwerken op de werkvloer en ook werkgevers hier vaak onbeantwoorde vragen over hebben, is het essentieel om vanuit ‘doen wat werkt!’ beiden te begeleiden naar een succesvolle samenwerking. Daar draag ik graag aan bij.

Weten wat Maatwerkbanen voor jou kan bijdragen?

Heb je een doelgroepregistratie en wil je graag weten wat Maatwerkbanen voor jou kan bijdragen? Kijk dan eens op www.maatwerkbanen.nl.

Weten van Anke Heij van Kunst van het Mogelijke voor jou kan bijdragen?

Kijk eens op www.kunstvanhetmogelijke.nl en in deze folders:

Voor werkgevers: Vitaal werken met slechthorendheid – voor jou als werkgever

Voor mensen die zelf gehoorverlies hebben: Voluit leven met slechthorendheid, thuis en op het werk

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *