Jouw medewerker heeft te maken met gehoorverlies. En je wilt onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jouw medewerker op de werkvloer vitaal aan het werk te houden, zodat je alle kwaliteiten en expertise optimaal kunt blijven inzetten binnen je organisatie. 

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek vindt plaats op de werkplek binnen jouw bedrijf of organisatie. Ik ga met jou en medewerker in gesprek, om te onderzoeken waar de knelpunten liggen. En wat de gewenste situatie is.

Per werktaak kijken we waar we kunnen optimaliseren. Ik schrijf een praktisch en helder rapport, waarmee jullie gelijk verder kunnen. Waar nodig, begeleid ik jullie naar de volgende stap.

Werkplekonderzoek wordt ingezet om verschillende redenen:

  • Bevorderen werkgeluk slechthorende medewerker
  • Betere samenwerking op de werkvloer, doordat de impact van slechthorendheid verkleind wordt
  • In het kader van verzuimpreventie
  • In het kader van re-integratie

Voor de kosten kunt u een offerte opvragen. Deze zijn altijd voor werkgever. 

Werkplekonderzoek voer ik uit in samenwerking met Adviesbureau PlanPlan. Ik werk voor hen (freelance) als regiovertegenwoordiger voor Noord- en Oost-Nederland.


Anke Heij, foto: Mariel Kolmschot