Op 8 oktober 2022 is er de Landelijke Contactdag van de Stichting Plots- en laatdoven. De Stichting benaderde mij om een lezing te geven over een onderwerp dat -volgens hen en mij- meer aandacht verdient: de beleving van intimiteit, seksualiteit en invloed van (verworven) gehoorverlies daarop.

Mischien goed om eerst uit te leggen wat hier met intimiteit bedoeld wordt, omdat iedereen daar een eigen beeld van heeft. Intimiteit is een vorm van verbinding, die in allerlei soorten relaties kan bestaan. Intimiteit is een diep gevoel van nabijheid en verbondenheid tussen twee of meer mensen, waarin ze zich geraakt en gezien voelen. Je kunt dat ervaren met bijvoorbeeld vrienden, kinderen en ook in liefdesrelaties. Uit intimiteit kan seksualiteit ontstaan, maar dat hoeft niet.

Een lezing over zo’n onderwerp vraagt om ervaringen en vragen van mensen met verworven gehoorverlies en hun naasten. Jullie dus.

Ik waardeer het als jullie deze vragen kunnen beantwoorden.

1. Wat betekent intimiteit voor jou?

2. Is er iets veranderd in je beleving van intimiteit en/of seksualiteit sinds je gehoorverlies of dat van je naaste en zo ja, wat?

3. Waar loop je tegenaan?

4. Welke creatieve oplossingen heb jij daarvoor bedacht?

5. Zijn er vragen die je tijdens de lezing graag aan bod zou laten komen?

Ter verduidelijking na een vraag: je kunt deze vragen beantwoorden als je zelf gehoorverlies hebt, ook partners kunnen dat. Of anderen met wie je intimiteit ervaart, zoals vrienden of je kinderen. Of met wie je seksualiteit ervaart, zonder dat je een vaste relatie hebt. Seksualiteit en ook intimiteit hebben vele vormen, en zijn niet alleen voor mensen met een vaste liefdesrelatie. En misschien wil je graag intimiteit ervaren in contact of wil je een liefdesrelatie, maar ervaar je je gehoorverlies als een obstakel. Al die invalshoeken neem ik mee.

Je kunt de vragen (eventueel anoniem) beantwoorden via dit formulier: Vragenlijst

Ik ga (uiteraard) vertrouwelijk met alle informatie om.

De lezing zal een ontdekkingsreis worden langs verbinding, intimiteit, seksualiteit en de vraag of elkaar hierin vinden anders, beter en creatiever kan. Een reis met open vragen, om je eigen antwoorden te ontdekken.

Uit de eerste reacties op mijn oproep komt de vraag de antwoorden die ik krijg (anoniem) te bundelen en breder toegankelijk te maken. Het hoe en wat ontwikkelt zich gaandeweg, ik neem de wens mee. Suggesties zijn welkom.