In mijn visie hangt alles met alles samen. Als de energie in je huis, bedrijf of natuurgebied in balans is, ondersteunt dat het gewenste veranderproces.

Eind 2021 studeer ik af als ECOintention practitioner. ECOintention gaat over het waarnemen, interpreteren en verbeteren van (levens)energie in organisaties en natuurgebieden. Het is een methode om gezonde energie en flow in organisaties en natuurgebieden terug te brengen. Als je omgeving goed in zijn energie zit, heeft dat een positieve invloed op communicatie, samenwerken, gewenste doelen bereiken en beter in je vel zitten. Deze methode is én én: stap voor stap zorgen dat er energetische balans ontstaat én de opdrachtgever coachen om het energetisch beheer zelf over te nemen.

Meer tekst volgt later.