Tolken is een prachtig en veelzijdig vak. Je werkt met mensen in de meest uiteenlopende situaties. Van wieg tot graf, waarbij je alle facetten van het leven kunt tegenkomen. Elke situatie en elk mens is uniek. Dat vraagt van je dat je je voortdurend kunt aanpassen. Je houding, de inzet van je tolkvaardigheden en je manier van contact leggen zijn de basis voor het leveren van een goede dienst aan je klant. Je komt allerlei dilemma’s tegen, waaronder ook ethische dilemma’s. Een tolksituatie kan ook jouw eigen emoties raken. Je kunt in je werk als tolk tegen vragen aanlopen, waarop je graag gecoacht wilt worden. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met attitude of ethiek. Of met emotionele belasting en stress die je in je werk kunt ervaren.

Ik bied je persoonlijke ondersteuning op maat op de punten die voor jou belangrijk zijn. Ik werk daarbij oplossingsgericht. Wat gaat er goed? Wat kan je versterken? Zoals je bent, ben je waardevol. Vanuit dat vertrekpunt help ik je te onderzoeken wat jij op dit moment nodig hebt om die stap te zetten die je graag wilt. Ik help je daarbij eigen antwoorden te vinden. Om nog beter te functioneren in jouw werkveld. Je eigen antwoorden zijn de krachtigste antwoorden. Ze maken jou uniek, als mens én als tolk.

Je kunt bij mij terecht voor persoonlijke coaching (supervisie), ZZP-coaching (zowel in groepen als individueel), intervisie en voor het bespreken van precaire situaties (vertrouwenspersoon). Het Register Tolken Gebarentaal heeft mij geaccrediteerd voor als coach voor de categorieën attitude en doelgroepen en als intervisor.

Anke’s achtergrond.

Van 2004 tot eind 2018 werkte ik als tolk Gebarentaal. Vanuit mijn justitiespecialisatie heb ik veel ervaring met werken in hoogcomplexe situaties, zoals binnen justitie, jeugdzorg of de GGZ. Situaties die een groot beroep doen op alle aspecten van het tolken én mijn menszijn: mijn tolkvaardigheden, attitude en sociale vaardigheden. Ook stond ik regelmatig voor ethische dilemma’s. Daarnaast hadden de situaties waarin ik werkte soms invloed op mijn emoties. Ik moest met tolken stoppen vanwege plotselinge slechthorendheid. Dat betekent dat ik op een unieke manier met je mee kan kijken: met mijn ervaring als tolk én als tolkgebruiker.

Als tolk heb ik me veel bezig gehouden met secundair trauma bij tolken. Gevoelens van emotionele belasting door je tolkwerk, die zich vaak ongemerkt stapelen. Preventie en vroegtijdig signaleren is daarin erg belangrijk. Onderdeel van preventie is het opzetten van een netwerk om je te steunen. Bijvoorbeeld in individuele coaching, in intervisie en door contact met collega’s. Mijn (ex-)collega Winnie de Beer en ik gaven in 2017 een lezing en workshop aan de Hochschule Landshut (D) over het belang van intervisie voor tolken Gebarentaal en bespraken daar ook secundair trauma. In het vaktijdschrift Das Zeichen (107/2017) van de Universiteit van Hamburg publiceerden we daar het volgende artikel over:

Duits: Professionalität stärken durch Gruppensupervision – An unterschiedlichen Perspektiven wachsen.

Engels: Group supervision: a tool for developing professionalism. Growth comes from different perspectives.

Ik heb ruime ervaring in het coachen en begeleiden van tolken en tolkstudenten. Sinds 2013 ben ik gediplomeerd life coach (post-HBO). Bij life coaching gaat het om drie kernvragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat er daarbij is, is er en mag er zijn. Niets is gek of raar. Vanuit de antwoorden op die vragen, kun je je leven steeds verder vormgeven op een manier die bij jou past.